ดาวน์โหลดคู่มือเมล็ดพันธุ์กัญชาปี 2023

สายพันธุ์ใหม่ปี 2023 จะไม่ทําให้ผิดหวัง Feminized Seeds ที่ทุกคนรอคอย ได้แก่ Jelly Donutz, Gazzurple, Blueberry Pancake และ California Octane วางจําหน่ายแล้ว รวมถึง Autoflower Seeds ใหม่จํานวนหนึ่ง ได้แก่ Apple Blossom, Humboldt Dream, Humboldt Headband, Squirt และ Strawberry Cheesecake ดาวน์โหลดคู่มือเมล็ดพันธุ์กัญชาปี 2023 ของเราสําหรับรายการทั้งหมด