มาพูดตรงๆ พอดคาสต์ Montel Williams และ Nat Pennington

Let's be Blunt With Nat จาก Humboldt Seed Company

ในตอนล่าสุดของ Let's Be Blunt Montel มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับ Nathaniel Pennington ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Humboldt Seed Company ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในการเพาะพันธุ์กัญชาและความพยายามที่ทุ่มเทในการฟื้นฟูแม่น้ําและประชากรปลาแซลมอนใน Humboldt County รัฐแคลิฟอร์เนีย Nathaniel เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่ําชองในสาขานี้

รากฐานของ Nathaniel หยั่งรากลึกใน Humboldt County และความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อชุมชนนั้นชัดเจนไม่เพียง แต่ผ่านงานของเขาที่ Humboldt Seed Company เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบทบาทของเขาในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรหลายแห่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเพิ่งก่อตั้งสภาสิทธิธรรมชาติซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่นําโดยเยาวชนพื้นเมืองในฮัมโบลต์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแบบองค์รวมของเขาโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการปลูกกัญชาและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปฏิบัติที่ยั่งยืน

นาธาเนียลเชื่อมั่นในพลังของการปรับปรุงพันธุ์อย่างสร้างสรรค์เน้นย้ําถึงบทบาทในการกําหนดอนาคตของการทําฟาร์มหัตถกรรม ความหลงใหลของเขาอยู่ที่การรักษาแก่นแท้ของกัญชาในฐานะพืชสําหรับประชาชนมากกว่าที่จะยอมจํานนต่อการปรับเปลี่ยนขององค์กร มุมมองนี้สอดคล้องกับจริยธรรมของกัญชางานฝีมือ โดยเน้นคุณภาพ เอกลักษณ์ และความเชื่อมโยงกับชุมชน

จากการสนทนาที่ลึกซึ้งนี้ Nathaniel Pennington ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับจุดตัดที่ซับซ้อนของการปลูกกัญชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน ความมุ่งมั่นของเขาในการปรับปรุงพันธุ์อย่างสร้างสรรค์และหลักการของการทําฟาร์มหัตถกรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณที่ยั่งยืนของกัญชาในฐานะพืชที่หยั่งรากลึกในโครงสร้างทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของต้นกําเนิด